chimango اقتصاد قوانین اقتصاد اقتصادی الکترونیکی

chimango: اقتصاد قوانین اقتصاد اقتصادی الکترونیکی چک بی محل نقدینگی اقتصاد

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی متولی شنود قوه قضائیه است نباید پای دولت را به میان بکشند / علیرضا رحیمی

یک عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در تصویر العمل به صحبت های سخنگوی قوه قضاییه راجع به عنوان شنود گفت که قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما عنوان را به میدان

متولی شنود قوه قضائیه است نباید پای دولت را به میان بکشند / علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی: متولی شنود قوه قضائیه است نباید پای دولت را به میان بکشند

عبارات مهم : تصویر

یک عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در تصویر العمل به صحبت های سخنگوی قوه قضاییه راجع به عنوان شنود گفت که قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما عنوان را به میدان دولت حواله دهد و مسوولیت مهم پیشگیری و نظارتی خود را از حوزه ای که دست مردم از آن کوتاه است را مسکوت گذارد. علیرضا رحیمی در مطلبی در پیج اینستاگرام خود با عنوان «شنود و مسئولیت قوه قضاییه» به صحبت های محسنی اژه ای در تصویر العمل به صحبت مدیر جمهوری در سالروز انتشار منشور حقوق شهروندی راجع به عنوان شنود تصویر العمل نشان داد.

متولی شنود قوه قضائیه است نباید پای دولت را به میان بکشند / علیرضا رحیمی

وی در این باره نوشت: «عمل شنود آنقدر کراهت انسانی و اخلاقی دارد که قانون اساسی به صراحت در اصل ۲۵ منع انواع شنود را با تعبیر “استراق سمع” و “تجسس” اعلام داشته هست. شنود به حدی آلودگی ذاتی دارد و نزد همه منفور است که حتی متولیان قانونی آن هم از آن تبری می جویند و تلاش دارند که حوزه خود را پاکیزه نشان دهند و در نوع افراطی آن به مسئولیت گریزی متوسل می شوند.

در حالی که رییس جمهور در فضای تبیین حقوق شهروندی هشداری را جهت پرهیز از شنود و تاکید بر تامین آزادیهای فردی و جمعی داده هست، از قوه ای دیگر رسما ندای “مانبوده ایم” سرداده می شود. قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما عنوان را به میدان دولت حواله دهد و مسئولیت مهم پیشگیری و نظارتی خود را از حوزه ای که دست مردم از آن کوتاه است را مسکوت گذاشته و آدرس دولت را به رسانه ها نشان دهد.

یک عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در تصویر العمل به صحبت های سخنگوی قوه قضاییه راجع به عنوان شنود گفت که قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما عنوان را به میدان

کار بد و مجرمانه در هرحال و به وسیله هرشخص و مرجعی قبیح است و در فضای توقع افکار عمومی جهت اطمینان از رعایت حقوق شهروندی خود به وسیله دستگاههای حاکمیتی، نخستین انتظار دیدن صداقت و شفافیت در بیان مسئولان هست. گرچه در حوزه ایفای حقوق شهروندی در همه بخش ها عزم دولت جدی است ولی بعد از چهاردهه آزمون در فضای حقوق شهروندی وقت آن رسیده که با افکار عمومی همدلانه و صادقانه برخورد شود و نسبت به هر قصور احتمالی با توقف فوری، نگاه جبرانی به حقوق فردی و جمعی مردم بعنوان عالی ترین راه حل برگزیده شود.

گرچه پیشگیری از جرم در وظایف دستگاه ها و مراجع متفاوت اعم از قوه قضائیه، دولت، نیروی انتظامی تصریح شده است است ولی مسئولیت قوه قضاییه بعنوان ملجا و مرجع دعاوی مردم و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آنها، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی روشن و غیرقابل کتمان هست. زیبنده قوه قضاییه آن است که مردم عزم جدی را در قضات و مسئولان آن قوه جهت مقابله با هرگونه اقدام خودسرانه و مجرمانه حس کنند و در این مسیر، فرافکنی کارها تلخ فاصله گرفتن از عزم مورد نیاز و باور مردم است.»

واکنش رحیمی در پی آن صورت گرفت که محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه رییس جمهور در همایش حقوق شهروندی از عنوان شنود مکالمات شهروندان گلایه مند بوده هست، گفت: «وزارت اطلاعات یکی از دستگاه های امنیتی است که پیگیر جرایم امنیتی و زیر مجموعه دولت است و درخواست شنود زیاد از سوی همین وزارتخانه مطرح هست، البته ما با همه درخواست های شنود هم موافقت نمی کنیم».

متولی شنود قوه قضائیه است نباید پای دولت را به میان بکشند / علیرضا رحیمی

ایران آنلاین

واژه های کلیدی: تصویر | پیشگیری | قوه قضائیه | قوه قضاییه | حقوق شهروندی | سخنگوی قوه قضاییه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog